sl1
cevşen
oku

Hz. Peygamber (sav)’e Cebrail (as)’ın vahiyle getirdiği ve “zırhı çıkar, bunu oku” dediği,
gayet yüksek ve çok kıymettar bir duadır. Zeynel Âbidin(ra)’den rivayet edilmiştir.