Dernek Genel Kurul Toplantısı’na ÇAĞRI / 30.11.2013

Dernek Genel Kurul Toplantısı’na ÇAĞRI / 30.11.2013

Risale Ofis İlim ve Kültür Derneği olarak, derneğimiz yönetim kurulunun almış olduğu 15.12.2013 tarih ve 4 sayılı karar gereği olarak, derneğimiz merkezinde 31.12.2013 tarihinde saat 20.00’da ilk olağan genel kurul tertiplenmesi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 10/01/2014 tarihinden aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmış olup; toplantı ile alakalı olarak tüm dernek üyelerimize durumun resmi internet sayfamız aracılığıyla duyurulması uygun görülmüştür.

Risale Ofis İlim ve Kültür Derneği
Yönetim Kurulu